Tin mới nhất

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018

  Tài liệu truyền thông

  Mathpresso

  Chúng tôi đã sử dụng ký tự tiếng Anh 'M' để biểu đạt 'sách' và 'bút', thể hiện quyết tâm cung cấp giáo dục hiệu quả nhất cho tất cả mọi người.

  pressPage.media.mathpresso.title

  QANDA

  Để diễn tả mục tiêu thực hiện bình đẳng trong giáo dục, chúng tôi sử dụng hình tròn - một hình dạng cong kết nối các điểm khác nhau ở cùng một khoảng cách - như một biểu tượng.

  pressPage.media.qanda.title

  Hình ảnh sản phẩm

  Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của Mathpresso.

  pressPage.media.product.title

  Liên hệ

  Mathpresso luôn hoan nghênh tất cả thắc mắc hay liên hệ truyền thông từ các bạn.
  Hãy liên lạc với chúng tôi tại media@mathpresso.com.

  media@mathpresso.com