Mang lại nền giáo dục
hiệu quả nhất cho tất cả mọi người.
Personalized
Nội dung học tập
phù hợp với từng học sinh
Instant
Khả dụng ở bất cứ nơi đâu
và bất kì lúc nào
Affordable
Nền tảng giáo dục
mang lại hiệu quả cao nhất
là nền tảng giáo dục phù hợp
với từng học sinh.
Tuy nhiên, giáo viên không thể sát sao với học sinh 24/7. Và không phải học sinh nào cũng có điều kiện học gia sư 1-1.
Để giải quyết vấn đề này, Mathpresso đã xây dựng phần mềm học tập cá nhân hóa với từng đối tượng học sinh.
Điều này khiến Mathpresso tiến gần hơn tới sứ mệnh của mình:
"Cung cấp nền giáo dục hiệu quả nhất cho tất cả mọi người."
PROBLEM
Mỗi học sinh học theo một cách khác nhau,
nhưng việc học lại được đồng bộ theo quy chuẩn nhất định.
Mỗi học sinh đều có cách học riêng của mình.
Mỗi học sinh đều có khái niệm quan trọng cần được giải thích và những bài luyện tập bổ ích khác nhau.
Tuy nhiên, tất cả các em đều học các tiết học giống nhau
và cùng giải những câu hỏi giống nhau.
Đây là điểm cần cải thiện của nền giáo dục truyền thống.
triangle
SOLUTION
Nền tảng học tập dành riêng cho bạn
Hãy thử nghĩ về một ứng dụng giải đáp mọi câu hỏi và cung cấp những kiến thức
cũng như bài luyện tập hữu ích nhất cho riêng bạn.
Chúng tôi đang trên hành trình tạo ra một nền tảng học tập như vậy.
Các khóa học online của một giáo viên nổi tiếng hay trung tâm luyện thi cũng không thể cung cấp một nền tảng học tập cá nhân hóa cho từng học sinh.
Cách học hiệu quả nhất là tập trung vào những gì 'bạn' cần biết và giải đáp.
Học những khóa học và giải các bài tập giống nhau như mọi người vẫn đang làm là chưa đủ.
IMPACT
Nâng cao chất lượng giáo dục.
Với ứng dụng của chúng tôi, học sinh sẽ được hỗ trợ trong việc học
như có gia sư bên cạnh 24/7 vậy.
Chúng tôi mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng
cho tất cả mọi người.
Mathpresso mơ về một tương lai nơi mà tất cả học sinh được học tập
trong môi trường giáo dục bình đẳng và hiệu quả.
OUR
CHALLENGE
Chúng tôi chia sẻ và kết nối nội dung học tập trên toàn thế giới.
Chúng tôi chia sẻ và kết nối nội dung học tập trên toàn thế giới.
"Để tạo một nền tảng tìm kiếm giáo dục, chúng tôi cần phân khúc và kết nối
nội dung giáo dục trên toàn thế giới."
Những cải tiến không thể ngay lập tức được hoàn thiện.
Tuy nhiên, Mathpresso có kế hoạch cụ thể để từng bước biến giấc mơ
thành hiện thực.
VER 1.0
Q&A Dịch vụ tìm kiếm đáp án
Chỉ cần bạn chụp ảnh câu hỏi, chúng tôi sẽ cung cấp ngay đáp án.
Đảm bảo dữ liệu câu hỏi & đáp án
arrow
VER 2.0
Nền tảng nội dung kiến thức
Chỉ cần bạn chụp ảnh câu hỏi, chúng tôi sẽ cung cấp đáp án
và các khái niệm, vấn đề liên quan đến câu hỏi đó.
Đảm bảo nội dung khái niệm & vấn đề
arrow
VER 3.0
Tìm kiếm nội dung học tập thích hợp
Chỉ cần bạn chụp ảnh câu hỏi, chúng tôi sẽ cung cấp đáp án và các khái niệm, vấn đề liên quan.
Chúng tôi sẽ ghi nhớ câu hỏi của bạn và dựa vào đó giới thiệu đến bạn các vấn đề
và khái niệm phù hợp với lộ trình học tập của bạn.
Đảm bảo dữ liệu của học sinh